'
Skomentuj
Baseball

Baseball

Rok:

Pierwsza fotografia przedstawiająca grę w baseball. Kalifornia, USA. Pochodzenie baseballu jest niejasne. Jego historia stanowi syntezę wielu gier ludowych przywiezionych z Anglii przez kolonistów w XVI-XVIII wieku, w tym głównie krykieta i gry znanej jako rounders. W tym czasie w amerykańskich koloniach można było spotkać wiele, bardzo podobnych lub zawierających tylko poszczególne elementy gier, zbliżonych do dzisiejszego baseballu. W omawianym okresie drużyny liczyły 11-15, niekiedy nawet 20 graczy. Z czasem (1842 r.) ustalone zostały wymiary boiska i ograniczono liczbę zawodników do 12. Ponadto ustanowiono funkcję oficjalnego sędziego (umpire). Pierwszy amerykański klub baseballowy, Knickerbocker Baseball Club (widoczny powyżej), powstał w 1845 roku w Nowym Jorku. Rok później KBC wyłonił komitet regulaminowy, który ustanowił przepisy baseballu w ogólnym zarysie obowiązujące do chwili obecnej.

Źródło: https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/comments/70si6m/the_earliest_photograph_of_baseball_being_played/

  • Skomentuj
  • Rok: