'
Skomentuj
Dekret o 8-godzinnym czasie pracy

Dekret o 8-godzinnym czasie pracy

Rok:

Polski rząd Moraczewskiego, zaprzysiężony 18 listopada 1918 r. Na zdjęciu na dole od lewej siedzą: Stanisław Thugutt, Jędrzej Moraczewski, Józef Piłsudski, L. Supiński, L. Wasilewski. Fotografia: „Album zjednoczenia. Pamiątka piętnastolecia odzyskania niepodległości”. 23 listopada 1918 roku polski rząd Jędrzeja Moraczewskiego wprowadził dekret o ustanowieniu 8-godzinnego czasu pracy oraz 46 godzinnym tygodniu. Wkrótce wprowadzono także inspekcję pracy oraz ubezpieczenia chorobowe.

Godziny nadliczbowe uregulowano w sposób następujący: pierwsze dwie godziny płacono stawką 150 %. trzecia godzina i następne godziny w danym dniu płacono stawką 200 %.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99drzej_Moraczewski#/media/File:Rzad_1918.jpg

  • Skomentuj
  • Rok: