'
Skomentuj
Gwiazda Polski

Gwiazda Polski

Rok:

Model balonu stratosferycznego „Gwiazda Polski”. Polacy tuż przed wojną chcieli pobić amerykański rekord (22 066 metrów). Właśnie w czerwcu – 1937 roku – rozpoczęli intensywne prace w tym kierunku. Celem projektowanego lotu do stratosfery było osiągnięcie rekordowej wysokości około 30 000 m z dwuosobową załogą. Oprócz chęci pobicia rekordu światowego – co było jego celem sportowym, istniał również cel naukowy. Prof. Mieczysław Wolfke z Politechniki Warszawskiej – znany polski fizyk zaproponował badanie promieniowania kosmicznego, które w tym czasie było jeszcze słabo zbadane. Masa całkowita balonu wraz z osprzętem wynosiła ponad 4 tony a gotowy do lotu miał osiągnąć wysokość 120 metrów. Do budowy powłoki użyto niezwykle lekkiego, kalandrowanego, materiału jednowarstwowego, pokrytego warstewką specjalnie spreparowanej gumy, mającego małą przepuszczalność. W dniu 12.10.1938 r. rozpoczęto przygotowania do startu. O 22.00 otwarto zawory dla napełnienia powłoki wodorem. Około północy niespodziewanie zerwał się wiatr halny, uniemożliwiający dalsze prace. Poniżej napełnianie powłoki balonu wodorem. Kierownictwo podjęło decyzję o opróżnieniu powłoki, przy końcu którego nastąpił wybuch gazu uszkadzający jej wierzchołek. Balon wrócił do naprawy w Legionowie, a w Ameryce zamówiono hel do następnego startu, którego termin był określony orientacyjnie na 10.09.1939 r. Wybuch wojny przekreślił jednak te plany. „Gwiazda Polski” pozostała do dzisiaj największym balonem stratosferycznym zbudowanym w oparciu o klasyczne metody produkcji. Budowane po wojnie stratostaty miały powłoki jednorazowego użytku wykonywane z tworzyw sztucznych. „Gwiazda Polski” zarówno pod względem wymiarów, rozwiązań technicznych, wyposażenia i zadań, jakie miała spełniać, stanowiła jedno z największych osiągnięć myśli naukowej i technicznej w Polsce.

Źródło: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/56,114883,23515760,gwiazda-polski.html

  • Skomentuj
  • Rok: