'
Skomentuj
Koszerne wino dla celów kultu religijnego

Koszerne wino dla celów kultu religijnego

Rok:

Wystawa sklepowa w Nowym Jorku z napisem „Koszerne wino dla celów kultu religijnego”. W 1920 roku, starając się poprawić morale i zdrowie społeczeństwa, wprowadzono w Stanach Zjednoczonych prohibicję. Humor sytuacji polega na tym, że w ustawie prohibicyjnej istniała luka. Dla celów religijnych kapłani i duchowni mogli kupować wino, jak również rabini mogli rozprowadzać uprawnienia do nabycia wina w czasie szabatu (każda sobota) i przy okazji różnych świąt religijnych. Taka religijna luka nie mogła pozostać niezauważona. Gangsterzy nagle stali się bardzo religijni, niektórzy rabini tworzyli fałszywe kongregacje, wiele osób po prostu twierdziło, że są rabinami i otrzymywali pozwolenie na zakup wina do zgromadzeń, które nawet nie istniały. Sprzedaż wina „do nabożeństwa” nagle gwałtownie wzrosła. Władze zorientowały się dopiero sześć lat później, w 1926 roku w samym tylko Nowym Jorku odbyło się masowe sprawdzanie 600 rabinów i „rabinów”, i skonfiskowano prawie 4 mln litrów wina zakupionych nielegalnie.

Ustawa została zniesiona w 1933 roku. Prawie żadna z tych osób, które wcześniej opowiadały się za jej wprowadzeniem, nie sprzeciwiała się jej zniesieniu.

Źródło: http://joemonster.org/art/43691/Zatrzymane_w_kadrze_CCL_snajper_kryc_sie_

  • Skomentuj
  • Rok: