'
Skomentuj
Polskie plakaty wojenne

Polskie plakaty wojenne

Rok:

Galeria polskich plakatów propagandowych z okresu poprzedzającego wybuch II wojny światowej oraz z okresu samej wojny. Plakat propagandowy stał się nieodłącznym elementem działań wojennych podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku. Po niepowodzeniu polskich wojsk propaganda zeszła do podziemia, gdzie działała aż do zakończenia wojny. Polskie propagandowe plakaty miały przypominać Niemcom, że nie tak łatwo zdusić w Polakach pamięć o wolnej ojczyźnie i chęć odzyskania niepodległości. Powyżej Polski plakat z cytat z przemówienia marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego „Gwałt zadawany siłą, musi być siłą odparty” oraz „W wypadku wojny każdy mężczyzna bez względu na wiek i każda kobieta będą żołnierzami”.

„Wara” wara „Do Broni, Zwarci I Zjednoczeni Zwyciężymy Wroga!” do-broni1 „Do broni w szeregach A.K.” do-broni „Każdy pocisk jeden Niemiec” plakat-2w „Monte Cassino. For your freedom and ours” mcasino „Poland’s Warriors od the Air like knights of old defend the freedom of the world. Polish War relief” poland-wariors „Poland first to fight” fist-to-fight fist-to-fight2

Źródło: http://archiwum.rp.pl/artykul/850751-1-wrzesnia-godz-445.html

  • Skomentuj
  • Rok: