'
Skomentuj
Populacja Żydów w Europie

Populacja Żydów w Europie

Rok:

Populacja Żydów w Europie w latach 30. Przed II Wojną Światową w Polsce żyło około 4 milionów Żydów, czyli ~10% ogółu ludności, w tym 380 tysięcy w Warszawie. Stanowili 31% mieszkańców Warszawy, 32% Lwowa, 43% Białegostoku. W małych miasteczkach (sztetlach) Żydzi stanowili często ponad 50% mieszkańców.

Było to największe skupisko ludności żydowskiej w ówczesnej Europie i drugie co do wielkości na świecie – po USA. Polscy Żydzi majątek swój szacowali na 10 miliardów złotych, udział w handlu na 52%, w przemyśle i rzemiośle na 42%, do budżetu państwa wpłacali 28% wszystkich wpływów. Żydzi wydawali 160 tytułów gazet i czasopism o dziennym nakładzie 790 tysięcy egzemplarzy. Poniżej mapa przedstawiająca europejską populację żydowską po II Wojnie Światowej – na początku lat 50.

Źródło: https://www.ushmm.org/outreach/en/media_nm.php?MediaId=358

  • Skomentuj
  • Rok: