1891

' 16 maja
Sylvain Dornon

Sylvain Dornon człowiek, który przeszedł z Paryża  do Moskwy na szczudłach. Podróż zabrała mu 58 dni, dziennie pokonywał 60 kilometrów na szczudłach o wysokości 1,20 m.

' 11 Sie
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

W 1891 roku rozpoczęło działalność Krakowskie Pogotowie Ratunkowe jako pierwsze pogotowie ratunkowe w Polsce, a drugie w Europie. Wzorzec stanowiło pogotowie wiedeńskie, które, jako pierwsza tego typu organizacja w Europie, powstało w roku 1883. Od czasu, gdy „wyciągniętym kłusem” wyjeżdżała do pacjentów, dzwoniąc dzwonkiem, karetka konna, pogotowie przekształcało się w nowoczesną instytucję, która z pewnością stoi w jednym szeregu z najlepszymi służbami ratownictwa medycznego w Europie i na świecie. Poniżej ćwiczenia załóg ambulansów konnych Impulsem do powstania były dwa duże pożary, które miały miejsce w 1890 roku. Działalność Towarzystwa spotkała się z uznaniem całego społeczeństwa. Ilość członków wspierających nieustannie wzrastała. Od roku 1903 ochotnicy przechodzili kursy pierwszej pomocy, zakończone egzaminem oraz dyplomem. W 1908 roku tabor sanitarny stanowiły 4 karetki konne, 1 lektyka na gumowych kołach służąca do przewozu osób mniej poszkodowanych, 1 fotel składany, 4 pary noszy, 7 kuferków wypadkowych. I Wojna Światowa to był bardzo trudny okres dla krakowskiej stacji, ale też wtedy doszło do przełomowego wydarzenia – zakupiono z demobilu pierwszy samochód sanitarny.