1927

' 17 Mar
Zespół BBC

Zespół BBC odpowiedzialny za tworzenie efektów dźwiękowych na potrzeby radia.

' 09 Lip
Koszerne wino dla celów kultu religijnego

Wystawa sklepowa w Nowym Jorku z napisem „Koszerne wino dla celów kultu religijnego”. W 1920 roku, starając się poprawić morale i zdrowie społeczeństwa, wprowadzono w Stanach Zjednoczonych prohibicję. Humor sytuacji polega na tym, że w ustawie prohibicyjnej istniała luka. Dla celów religijnych kapłani i duchowni mogli kupować wino, jak również rabini mogli rozprowadzać uprawnienia do nabycia wina w czasie szabatu (każda sobota) i przy okazji różnych świąt religijnych. Taka religijna luka nie mogła pozostać niezauważona. Gangsterzy nagle stali się bardzo religijni, niektórzy rabini tworzyli fałszywe kongregacje, wiele osób po prostu twierdziło, że są rabinami i otrzymywali pozwolenie na zakup wina do zgromadzeń, które nawet nie istniały. Sprzedaż wina „do nabożeństwa” nagle gwałtownie wzrosła. Władze zorientowały się dopiero sześć lat później, w 1926 roku w samym tylko Nowym Jorku odbyło się masowe sprawdzanie 600 rabinów i „rabinów”, i skonfiskowano prawie 4 mln litrów wina zakupionych nielegalnie.

Ustawa została zniesiona w 1933 roku. Prawie żadna z tych osób, które wcześniej opowiadały się za jej wprowadzeniem, nie sprzeciwiała się jej zniesieniu.

' 30 Mar
ORP Bałtyk

ORP Bałtyk, pierwotnie D’Entrecasteaux – w okresie międzywojennym polski hulk szkolny. Gdynia.

' 09 maja
Douglas Fairbanks i Mary Pickford

Douglas Fairbanks i Mary Pickford rozpoczynają tradycję odciskania stóp i dłoni w betonie. Hollywood.

' 29 Cze
Roman Górecki

Prezes WKS „Legia” Warszawa oraz pierwszy prezes Polskiej Ligi Piłki Nożnej, generał bryg. Roman Górecki. Był także oficerem Legionów Polskich, generałem brygady Wojska Polskiego,prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego, ministrem przemysłu i handlu II RP, prezesem Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny.