1931

' 07 Gru
Mina morska kotwiczna wz. 08

Miny morska kotwiczna wz. 08 na polskim trałowcu typu Jaskółka. Miny te stanowiły uzbrojenie wszystkich okrętów nawodnych PMW dostosowanych do stawiania min. W połowie lat 30-tych opracowano w Polsce modyfikację miny wz. 08, a następnie uruchomiono produkcję min (oznaczanych jako wz. 08 zmod.) w zakładach Wytwórnia Parowozów Zakładów Ostrowieckich w Warszawie. Poniżej ćwiczenia w użyciu broni minowej. mina Według spisu „Okrętów i statków morskich i oddziałów na wybrzeżu” wysłanym przez KMW do GISZ na 1 września 1935 posiadaliśmy 1398 min wz. 08. We wrześniu 1939 r. około 200 min znajdowało się w składzie broni podwodnej w Modlinie gdzie przechodziły remont i elaborację materiałem wybuchowym. Na wybrzeżu było do dyspozycji prawdopodobnie 1060 min tego typu. Po kapitulacji obrońców wybrzeża Niemcy przejęli miny znajdujące się w Jastarni oraz na pokładzie kryp minowych, a także wytrałowali postawione zapory minowe oraz wydobyli miny wyrzucone 1 września ze stawiacza min ORP „Gryf”. Zdobycz ta została przez nich wykorzystana do stawiania własnych pól minowych na Morzu Północnym. Poniżej niemieccy marynarze przetaczają zdobyczne miny. miny-niemcy

' 13 Sty
Rozgrzewanie silnika

Pracownicy lotniska w Warszawie rozgrzewają silnik samolotu Fokker F.VIIa przed startem w zimie. Na zdjęciu widać też kocioł z kominem na dwukołowym wózku a w tle parowóz.

' 30 Sty
Restauracja Żywiec

Zdjęcie Restauracji Żywiec znajdującej się w kamienicy przedsiębiorcy Pinkusa Lothego — stojącej niegdyś na Marszałkowskiej 100.

' 13 Kwi
Największy omlet

Kobieta rozpuszczająca bekon (stojąc na nim) na ogromnej patelni podczas bicia rekordu na największy omlet. Zużyto w tym celu 7200 jaj. Szwecja.

' 22 Lut
Mapa Turystyczna Przedwojennej Polski

„VISIT POLAND” Ciekawa mapa turystyczna Polski z początku lat 30. Mapa prezentuje wybrane atrakcje turystyczne II Rzeczypospolitej Polskiej. Głównie zabytki, ratusze, zamki oraz pomniki przyrody. Miejsca na obszarach, które po wojnie pozostały w granicach Polski, pokrywają się mniej więcej ze współczesnymi. Na szczególną uwagę za to zasługują atrakcje na Kresach Wschodnich. Mapa w pełnej wersji http://histografy.pl/wp-content/uploads/2017/02/mapapl-turyst.jpg

Wydana po angielsku w Warszawie przez Ministerstwo Komunikacji PKP. Drukowana w Zakładach Graficznych „Bibljoteka Polska” w Bydgoszczy.