1936

' 31 Paź
Dust Bowl

Dust Bowl to okres między 1931 a 1938 r, w którym ogromne obszary USA i Kanady zostały dotknięte katastrofą ekologiczną – prawie 75% obszaru USA, 27 stanów odczuwało skutki tej katastrofy. Została ona spowodowana wieloletnią suszą i intensywną eksploatacją rolniczą gruntów. Nie stosowano płodozmianu, stosując w zamian coraz głębszą orkę i intensywne wypasanie bydła. Po latach trawy, porastające dawniej prerie i zatrzymujące wilgoć po opadach, zostały wykorzenione, a wierzchnia warstwa gleby wystawiona na erozję. To ułatwiało powstawanie burz pyłowych zwanych „dusterami”. dust-bowl-dallas Wierzchnia, beztrosko osłabiona przez ludzi, warstwa gleby w postaci pyłu została rozwiana na obszarze setek kilometrów. Burze pyłowe docierały do Bostonu, Hartfordu, Nowego Jorku, a nawet do statków 500 kilometrów od brzegu. Zniszczony obszar sięgnął 40 milionów hektarów, obszar równy blisko połowie powierzchni Polski został zrujnowany, a ze zdewastowanych terenów uciekło milion ludzi. Pozostali starali się przeżyć w tych ciężkich warunkach. Stałe oddychanie powietrzem przesyconym drobnymi cząsteczkami pyłu było podobne do życia w kopalni węgla, wilgotne szmaty w oknach niewiele pomagały – dzieci umierały na zapalenie płuc, dorośli na pylicę płuc, zwierzęta hodowlane dusiły się na śmierć. Poniżej rodzina z Północnej Dakoty modli się o deszcz. deszcz-modlitwa Apogeum nastąpiło w „Czarną Niedzielę” 14 kwietnia 1935 roku. Wielka chmura ruszyła z szybkością 100 km/h z Oklahomy docierając do Kanady i wybrzeża Atlantyku. Pozbawieni domów i ziemi rolnicy ruszyli w poszukiwaniu pracy, dołączając do tych, których dotknął kryzys ekonomiczny. Dopiero wtedy podjęły działania władze federalne. Kongres przegłosował ustawę o ochronie ziemi i wprowadził programy szkoleniowe dla rolników. W roku 1938 zaczęły się intensywne opady deszczów, które uniemożliwiły powstawanie „dusterów”.