'
Skomentuj
Śmierć rodziny Romanowów

Śmierć rodziny Romanowów

Rok:

Pokój piwniczny w domu Ipatiewa w Jekaterynburgu, w którym w nocy z 16 na 17 lipca 1918 roku zamordowano byłego już wtedy cara Rosji oraz jego rodzinę. Bolszewicy podjęli decyzję o pozbyciu się ostatniego cara i jego rodziny, bo chociaż car abdykował, to mógł jeszcze odegrać ważką rolę agitacyjną w konflikcie wewnętrznym, mającym miejsce po przejęciu władzy przez bolszewików. 12 lipca 1918 zostaje wydana formalna decyzja o egzekucji, którą zatwierdza Lenin Krótko po północy dnia 17 lipca 1918, na polecenie dowódcy domu Jakuba Jurowskiego (byłego zegarmistrza), car z żoną i dziećmi został sprowadzony do piwnicy w domu kupca Iaptiewa (widoczny powyżej). Rodzinę carską rozstrzelano. Córki cara miały w ubraniach zaszyte klejnoty, które złagodziły postrzały, zostały one jednak dobite przez oprawców bagnetami. Na jednej ze ścian w jego piwnicy odkryto napisany ołówkiem, nieco zmodyfikowany dwuwiersz z Hainego: „Belsatzar war in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht” (Baltazar został tej nocy przez sługi swe zabity). Ślady zacierano przez kolejne dwa dni – ciała przewieziono do pobliskiego lasu, po czym zostały poćwiartowane. Część próbowano spalić – przy okazji skorzystano też z właściwości kwasu siarkowego. To, co zostało po Romanowach, umieszczono w pośpiesznie wykopanym dole, choć wcześniej noszono się z zamiarem ukrycia szczątek w jednym z nieczynnych szybów kopalnianych. Prawda miała nigdy nie wyjść na jaw.

Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Execution_of_the_Romanov_family

  • Skomentuj
  • Rok: