'
Skomentuj
Star most

Star most

Rok:

Budowa dwuprzęsłowego mostu przy pomocy SMT-1 i podpory PTSM-2. Składany Most Towarzyszący 1 (SMT-1) na podwoziu samochodu Star 660. Podwozie wyposażone było w sześciocylindrowy silnik gaźnikowy S47 o mocy 105 KM zasilanego z dwóch zbiorników paliwa o pojemności 150 l każdy. SMT-1 osiągał prędkość maksymalną 40 km/h. Podwozie przewoziło kratownicowe przęsło o długości 10,5 m i masie 2,9 t. Po ustawieniu umożliwiało ono pokonywanie przeszkód ( strumieni, rowów itp.) o szerokości do 9 m pojazdom kołowym o masie do 11 i gąsienicowym o masie do 40 t. Regulaminowy czas ustawiania przęsła był równy 4-5 minut, jego zdjęcie i załadunek na nosiciela zajmowało wyszkolonej obsłudze 6-10 minut. Przy pomocy podpór PSMT-2 lub improwizowanych podpór drewnianych możliwa była także budowa mostów 2-3 przęsłowych. SMT-1 był obsługiwany przez dwie osoby. Zdjęcie pochodzi z „Wojskowy Przegląd Techniczny 5/1987”.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/SMT-1

  • Skomentuj
  • Rok: