'
Skomentuj
W-3WB „Huzar”

W-3WB „Huzar”

Rok:

Prototyp śmigłowca W-3WB „Huzar” (W-3K „Kentron”), który był wersją rozwojową polskiego śmigłowca PZL W-3 „Sokół”. Projekt został opracowany przy współpracy zakładów ze Świdnika z południowoafrykańskimi firmami Denel i Kentron (stąd oznaczenie fabryczne W-3K oraz nieoficjalna nazwa zakładowa „Kentron”). Prace nad śmigłowcem W-3K Kentron rozpoczęły się w 1992 r. Otrzymał on nowoczesny, dzienno-nocny system obserwacyjno-celowniczy umieszczony w ruchomej głowicy nad kabiną pilotów. Uzbrojony był w działko GA-1 kal. 20 mm, sterowane nahełomywm systemem celowniczym, ppk ZT-3 „Swift” oraz niekierowane pociski rakietowe.
W sierpniu 1993 r. w RPA, przeprowadzono bojowe strzelania W-3K, z użyciem działka i pocisków kierowanych. Polska armia jednak nie zamówiła W-3K ponieważ stwierdzono, że pociski Denel ZT-3 mają zbyt mały zasięg. Ponadto istotną przeszkodą okazało się też fiasko rozmów na temat uruchomienia ich produkcji licencyjnej w Polsce.

Źródło: http://www.samolotypolskie.pl/samoloty/3442/126/PZL-W-3-Sokol

  • Skomentuj
  • Rok: