'
Skomentuj
Wi­sła­wa Szym­bor­ska od­bie­ra Li­te­rac­ką Na­gro­dę Nobla

Wi­sła­wa Szym­bor­ska od­bie­ra Li­te­rac­ką Na­gro­dę Nobla

Rok:

Wisława Szymborska odbiera Literacką Nagrodę Nobla.

Źródło: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/wazne-postacie-i-momenty-z-historii-polski-na-fotografiach/w3n2d

  • Skomentuj
  • Rok: