'
Skomentuj
Zapora wodna im. Prezydenta Ignacego Mościckiego

Zapora wodna im. Prezydenta Ignacego Mościckiego

Rok:

Betonowo ziemna zapora wodna im. Prezydenta Ignacego Mościckiego na rzece Wapienicy i potoku „Barbara” w Wapienicy pod Bielskiem. Została wybudowana w latach 1929-32 w celu zapewnienia mieszkańcom, ówcześnie dynamicznie rozwijającego się Bielska, zbiornika wody pitnej. W ten sposób powstało Jezioro Wielka Łąka o powierzchni 24 hekatrów i maksymalnej głębokości 22 metrów. Poświęcenie odbyło się 21.10.1933 roku z udziałem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego, premiera Janusza Jędrzejewicza oraz wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego. Długość betonowej tamy wynosi 309 m, wysokość korony zapory 23 m. Koszt budowy wyniósł 13 mln ówczesnych złotych, co stanowiło równowartość blisko 2,6 mln dolarów. Wówczas Zapora Wapienicka była jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Ze względu na przeznaczenie zbiornika (pobór wody do celów konsumpcyjnych), jego brzegi są niedostępne dla ludności (zbiornik objęty jest bezpośrednią strefą ochrony sanitarnej), zaś zlewnie potoków: Wapienica, Barbara i Żydowskiego stanowią ścisłą strefę ochronną.

Źródło: http://www.region.beskidia.pl/bielsko_-_biala_warto_zobaczyc_zapora_wodna_w_wapienicy.html

  • Skomentuj
  • Rok: