Ważne wydarzenia polskiej historii na zdjęciach

Ważne wydarzenia w polskiej historii na zdjęciach

' 20 Lut
Podpisanie polsko-sowieckiej deklaracji

Podpisanie polsko-sowieckiej deklaracji o wzajemnej pomocy wojskowej w walce z hitlerowskimi Niemcami. Na zdjęciu Wiaczesław Mołotow, gen. Władysław Sikorski, gen. Władysław Anders, polski ambasador w Związku Radzieckim Stanisław Kot. Podpis składa Józef Stalin.

' 15 Sty
Schleswig Holstein ostrzeliwuje Westerplatte

1 września 1939 roku niemiecki pancernik Schleswig Holstein ostrzeliwuje Westerplatte, stając się jednym z najbardziej znanych symboli ataku na Polskę. Wolne Miasto Gdańsk.

' 05 Gru
Polski czołg 7TP

Kolumna polskich czołgów lekkich 7TP na manewrach na chwilę przed rozpoczęciem II Wojny Światowej. Obok tankietek TK-3 i TKS był podstawową bronią polskich sił pancernych podczas wojny obronnej. Napędzany był silnikiem wysokoprężnym o pojemności skokowej 7980 cm3 i mocy 100 KM i potrafił rozpędzić się do prędkości 37 km/h przy wadze niecałych 10 ton. Brak jest pewnych danych dotyczących liczby wyprodukowanych czołgów. Podaje się często liczbę 139 sztuk jako stan czołgów 7TP przed wojną, lecz według zestawienia J. Magnuskiego, wyprodukowano 132 seryjne czołgi ogółem. W chwili wybuchu wojny polski czołg 7TP stanowił jedną z najbardziej udanych konstrukcji w zakresie broni pancernej. Posiadał on szereg rozwiązań niespotykanych w innych wozach tej klasy w tamtym okresie, jak peryskop odwracalny konstrukcji Rudolfa Gundlacha umożliwiający załodze obserwację pola bitwy w zakresie 360 stopni czy wysokoprężny silnik (był jednym z pierwszych na świecie czołgów wyposażonych w tego rodzaju silnik). 7tp-dwie-wieze Czołg wytwarzano w dwóch wersjach: jednowieżowej oraz dwuwieżowej. Wersja jednowieżowa posiadała doskonałą armatę czołgową wz. 1937 kal. 37 mm (produkowanej na licencji szwedzkiej formy Bofors) z zapasem amunicji 80 naboi oraz karabin maszynowy wz. 1930 kal 7,9 mm z zapasem amunicji 3680 naboi. W wersji dwuwieżowej (widocznej powyżej) na uzbrojenie składały się dwa km-y kal. 7,9 mm wz. 1930 z zapasem amunicji do 6000 naboi. I tutaj wieże obracano ręcznie. Z wersji dwuwieżowej jednak dość szybko zrezygnowano na rzecz jednowieżowej, bardziej przydatnej na nowoczesnym polu walki. Warto wspomnieć, ze w wersji jednowieżowej początkowo występowały problemy z wyważeniem wieży – uzbrojenie zbytnio obciążało przód. Poniżej przekrój czołgu w wersji jednowieżowej. przekroj-7tp Większość czołgów 7TP została zniszczona w czasie walk, 20 trafiło w ręce Niemców, a jeden w ręce Sowietów. Z przyczyn technicznych zostało porzucownych około 13 czołgów, a dwa razy tyle z powodu braku ropy. Około 20 maszyn zostało internowanych. Słabe opancerzenie czołgu powodowało duże straty podczas ataku na przygotowane pozycje przeciwpancerne wroga, ale bardzo dobre działo Boforsa było skuteczną bronią przeciwko wszystkim czołgom przeciwnika. Zbyt mała ilość 7TP we wrześniu nie mogła przyczynić się do zmiany sytuacji na polu walki.

' 06 Mar
Niemiecki i rosyjski żołnierz

Niemiecki i rosyjski żołnierz uściskają sobie dłoń po inwazji na Polskę.

' 20 Sie
Pakt Ribbentrop Mołotow

Przedstawiciele totalitarnych mocarstw – minister spraw zagranicznych III Rzeszy Ribbentrop oraz ludowy komisarz spraw zagranicznych ZSRR Mołotow – podpisali w Moskwie sowiecko-niemiecki pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem dodatkowym, którego konsekwencją był IV rozbiór Polski.

' 12 Sty
Adolf Hitler podczas mszy żałobnej

Adolf Hitler (obok symbolicznej trumny) podczas mszy żałobnej za duszę zmarłego Józefa Piłsudskiego. Berlin, Niemcy. Śmierć Marszałka Piłsudskiego odbiła się szerokim echem na całym świecie, oczywiście szczególnie w Europie. Przedstawiciele krajów z całego świata słali kondolencje do Polski. Na pogrzebie było ponad 100 wieńców od przedstawicieli obcych rządów. Jedynym obcym państwem w którym została ogłoszona żałoba narodowa po śmierci Marszałka była III Rzesza. Było to polecenie Adolfa Hitlera, który darzył Piłsudskiego ogromnym szacunkiem i podziwem ze względu na jego wielkie zwycięstwo nad Rosjanami w 1920 roku. Hitler w telegramie wysłanym do prezydenta Mościckiego i polskiego rządu napisał:

„Głęboko poruszony wiadomością o zgonie Marszałka Piłsudskiego wyrażam Waszej Ekscelencji i rządowi polskiemu najszczersze wyrazy współczucia moje i rządu Rzeszy. Polska traci w powołanym do wieczności Marszałku twórcę swego nowego państwa i swego najwierniejszego Syna. Wraz z narodem polskim również naród niemiecki obchodzi żałobę z powodu śmierci tego wielkiego Patrioty, który przez swą pełną zrozumienia współpracę z Niemcami oddał nie tylko wielką usługę naszym krajom, ale przyczynił się ponadto w sposób jak najbardziej wartościowy do uspokojenia Europy”.

katedra-pogrzeb

adolf-hitler-pogrzeb-pilsudzki

' 28 Kwi
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Kopia aktu konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Z prawej widoczne podpisy prezydenta Ignacego Mościckiego, marszałka Józefa Piłsudskiego i członków rządu Walerego Sławka. Weszła w życie dzień po jej podpisaniu.

' 07 Mar
Mar­sza­łek Józef Pił­sud­ski na mo­ście Po­nia­tow­skie­go

Marszałek Józef Piłsudski na moście Poniatowskiego tuż przed zamachem stanu.

' 31 maja
Fablok

Pierwsza Polska fabryka lokomotyw parowych „Fablok” w Chrzanowie. W okresie przedwojennym wyprodukowano w Fabloku wiele typów parowozów normalno- i wąskotorowych, dla pociągów pasażerskich (osobowych i pospiesznych) oraz towarowych – zarówno dla Polskich Kolei Państwowych, jak i zakładów przemysłowych. Jeszcze przed wojną podjęto produkcję spalinowych i elektrycznych zespołów trakcyjnych, a także wagonów motorowych. Łącznie fabryka wyprodukowała 10500 parowozów i lokomotyw spalinowych. Na poniższym zdjęciu lokomotywy Ty-23.

lok-chrzanow

' 27 Sie
Bitwa Warszawska

Bitwa Warszawska. Stanowisko karabinu maszynowego Colt-Browning. Polska pozycja pod Miłosną.