(Nie)znane zdjęcia związane z Adolfem Hitlerem

Znane i mniej znane, zabawne i mniej zabawne zdjęcia związane z postacią Adolfa Hitlera.

' 07 Mar
Adolf Hitler i Emil Hácha

Adolf Hitler informuje czeskiego prezydenta Emila Hachę o nadchodzącej inwazji na Czechosłowację. Podczas tej rozmowy Hácha dostał ataku serca i musiał zostać pobudzony, aby podpisać warunki kapitulacji. W czasie nocnego spotkania Adolf Hitler i Hermann Göring zagrozili mu zmasowanymi bombardowaniami Pragi. Zmuszono go w ten sposób do podpisania dokumentu akceptującego inkorporację Czech i Moraw do Niemiec, nie dając mu przy tym możliwości konsultacji w tej sprawie z parlamentem. Po rozpoczęciu okupacji pozostałości po Czechosłowacji przez wojska niemieckie, 16 marca zachował stanowisko prezydenta, ale w październiku odmówił złożenia przysięgi wierności Hitlerowi i przysłanemu z Niemiec Konstantinowi von Neurathowi, tzw. protektorowi Czech i Moraw. Wbrew początkowym rozterkom postanowił pozostać na stanowisku, aby chronić to, co tylko możliwe (np. jego życzenia urodzinowe dla Hitlera z 1940 przyniosły zwolnienie 150 osób z obozów koncentracyjnych) i aby władza nie dostała się w ręce lokalnych faszystów. W kwietniu 1939 powołał na stanowisko premiera generała Aloisa Eliáša, który potajemnie zaczął organizację ruchu oporu.

' 09 Paź
Do Gdańska przyjechał Adolf Hitler

Do Gdańska przyjechał Adolf Hitler. Całe Pomorze, z wyjątkiem Helu, było już w niemieckich rękach. Hitler witany był entuzjastycznie.

' 05 Sty
Joseph Goebbels na swoim ślubie

Joseph Goebbels na swoim ślubie. Adolf Hitler jest widoczny za jego lewym ramieniem.

' 22 Sie
Adolf Hitler ogłaszający Anschluss Austrii

Adolf Hitler na wiedeńskim Placu Bohaterów (Heldenplatz) ogłaszający Anschluss (aneksję) Austrii do III Rzeszy. Było to jawnym pogwałceniem postanowień podpisanego po I wojnie światowej traktatu wersalskiego, który zakazywał połączenia obu państw w obawie przed nadmiernym wzmocnieniem Niemiec. Anschluss przyczynił się do znacznego wzmocnienia potencjału ludzkiego i ekonomicznego III Rzeszy. Niemcy stały się drugim co do wielkości państwem w Europie. Zdecydowana większość Austriaków i Niemców powitała Anschluss z radością. Włochy w osobie Mussoliniego całkowicie poparły dążenia Hitlera. Państwa zachodnie ograniczyły się jedynie do papierowych protestów. Poniżej mieszkańcy Salzburga wiwatują witając niemieckiego żołnierza.

' 29 maja
Szef IMB podczas biznesowego spotkania z Adolfem Hitlerem

Szef IBM Thomas J. Watson podczas biznesowego spotkania z Adolfem Hitlerem. Berlin.

' 26 Wrz
Reakcja Hitlera

Reakcja Adolfa Hitlera na niespodziewany pocałunek od amerykańskiej aktorki, Letnie Igrzyska Olimpijskie, Berlin.

' 10 Sty
Ferdynand Porsche z Hitlerem

Ferdynand Porsche przedstawia Adolfowi Hitlerowi projekt popularnego Volkswagena Beetle, zwanego „garbusem”. Był to pierwszy samochód tej marki.

' 12 Sty
Adolf Hitler podczas mszy żałobnej

Adolf Hitler (obok symbolicznej trumny) podczas mszy żałobnej za duszę zmarłego Józefa Piłsudskiego. Berlin, Niemcy. Śmierć Marszałka Piłsudskiego odbiła się szerokim echem na całym świecie, oczywiście szczególnie w Europie. Przedstawiciele krajów z całego świata słali kondolencje do Polski. Na pogrzebie było ponad 100 wieńców od przedstawicieli obcych rządów. Jedynym obcym państwem w którym została ogłoszona żałoba narodowa po śmierci Marszałka była III Rzesza. Było to polecenie Adolfa Hitlera, który darzył Piłsudskiego ogromnym szacunkiem i podziwem ze względu na jego wielkie zwycięstwo nad Rosjanami w 1920 roku. Hitler w telegramie wysłanym do prezydenta Mościckiego i polskiego rządu napisał:

„Głęboko poruszony wiadomością o zgonie Marszałka Piłsudskiego wyrażam Waszej Ekscelencji i rządowi polskiemu najszczersze wyrazy współczucia moje i rządu Rzeszy. Polska traci w powołanym do wieczności Marszałku twórcę swego nowego państwa i swego najwierniejszego Syna. Wraz z narodem polskim również naród niemiecki obchodzi żałobę z powodu śmierci tego wielkiego Patrioty, który przez swą pełną zrozumienia współpracę z Niemcami oddał nie tylko wielką usługę naszym krajom, ale przyczynił się ponadto w sposób jak najbardziej wartościowy do uspokojenia Europy”.

katedra-pogrzeb

adolf-hitler-pogrzeb-pilsudzki