Co jest naprawdę ważne w procesie uczenia się?

efektywna-nauka.jpg

Proces uczenia się jest zagadnieniem które fascynuje wielu naukowców. Odkąd dowiedziono, że każda półkula mózgowa człowieka jest odpowiedzialna za zupełnie inne procesy, opracowano wiele publikacji na temat uczenia się.

Jak napisał Paweł Kalina w jednej ze swoich książek: ”pamięć zależy od trzech warunków: silnego wrażenia, zdolności utrwalania i łatwości odtwarzania”.
Bardzo ważnym w procesie przyswajania wiedzy jest dostosowanie stylu nauczania do możliwości konkretnego ucznia, ponieważ każdy z nas jest wyjątkową jednostką z wyjątkowym mózgiem.

U większości ludzi proces zapamiętywania jest sterowany jedną dominującą półkulą- lewą, lub prawą. Aby osiągnąć zadowalające efekty w uczeniu się, należy doprowadzić do jak największej ilości bodźców pobudzających nasze zmysły po to, aby zmotywować obie półkule mózgu do pracy. Dzięki temu stworzymy nowe połączenia nerwowe które pomogą nam łatwiej zapamiętywać informacje.

Wyróżniamy cztery główne style uczenia się: dotykowy, wzrokowy, słuchowy i kinestetyczny.

Jeżeli najlepiej przyswajamy wiedzę poprzez mówienie, własne wypowiedzi lub słuchanie innych, jesteśmy typem słuchowca i dobrze byłoby gdybyśmy mogli w ten sposób się uczyć. Opowiedzmy przeczytany materiał któremuś z domowników, sprowokujmy go do dyskusji.
Natomiast gdy najwięcej informacji zostaje nam w głowie po przeczytaniu notatek czy obejrzeniu filmu na zadany temat, doskonale pamiętamy w którym miejscu kartki znajdowała się definicja którą próbujemy odtworzyć na egzaminie, należymy do wzrokowców. Zapewnijmy sobie więc dużo kolorów, stwarzajmy diagramy, tabelki, szkice, rysunki. Dzięki temu w naszej głowie zostanie więcej treści.

Jeśli w trakcie nauki lubimy np.chodzić w kółko, czujemy potrzebę poruszania się, machamy rękoma lub wykonujemy inne czynności należymy do kinestetyków. Spróbujmy odgrywania ról, scen, doświadczeń, potrzebujemy przeżywania nauki na własnej skórze.

Ostatnim typem są dotykowcy/czuciowcy. Przyjęło się, ze takie osoby potrzebują sposobów nauki pozwalających na manualne doświadczenie. Dotykanie przedmiotów, doznawanie teraźniejszości, przeżywanie, prowokowanie wrażeń to metody na powiązanie informacji z uczuciami dzięki czemu wiedza zostanie lepiej przyswojona.

Najważniejszą kwestią w procesie uczenie się jest odpowiednie zdiagnozowanie swoich możliwości i ciągłe ich doskonalenie, ale także wychodzenie naprzeciw nowym doświadczeniom i otwieranie głowy na nieznane.Ponieważ to nie materiał którego chcemy się nauczyć stwarza nam trudność, lecz dostosowanie odpowiednich technik do nauczenia się go. Zatem bądźmy dla siebie dobrzy, dajmy sobie szansę i zacznijmy naukę ze świadomością, że wszystkiego można się nauczyć.

Dodaj komentarz

scroll to top